İnsan Kaynakları Politikamız

Sürdürülebilir Başarı

İlk seferde doğru yaparız.
Ortak dil kullanırız.
Açık iletişimi destekleriz.
Zamanla ölçülebilir ilerlemeler kaydederiz.
Sürekli öğrenme ve gelişimi destekleriz.
Yüksek performansı teşvik ederiz.
Kendimizi geliştirirken işimizi, işimizi geliştirirken kendimizi geliştiririz.

Yüksek İş Bilinci

İnsana ve yaşadığımız çevreye önem veririz.
Doğru karar almayı uyumdan üstün tutarız.
Markamızı ve itibarımızı yüksek seviyede korumaya önem veririz.
Çözüm odaklı yaklaşım sergileyerek, işimize sahip çıkarız.
Hedeflerle süreçlerimizi yönetir, iyileştirme projeleriyle süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.
Verimli çalışır, maliyet odaklı kaliteli sonuçlar çıkarırız.

Takım Ruhu

Ekipte tüm çalışanların eşit söz hakkı bulunur.
Farklı fikirlerin çeşitlilik yaratacağını benimseriz.
Sürekli geri bildirim veririz.
Sonuçları birlikte sahipleniriz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin beklentileri önceliğimizdir.
Müşterilerimizden alacağımız gücü ileten iyi hizmeti sunarız.
Toplumun ve müşterilerimizin bilinçlendirilmesi için çalışırız.

İnovasyon

Değer katan yenilikçi faaliyetler önceliğimizdir.
Araştırmacı ruhumuzla Piyasadaki fırsatları tespit eder, yeni fikirler üretir ve uygularız.

Bizimle Çalışın

  ŞATO AYAKKABI; kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir.

  Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.

  Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

  Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz.

  Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider yapımızı koruyup, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlayıp, dünya markası olmak ve bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.

  Dünya markası olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır.

  Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak bu uzun yolda bizi besleyen damarlarımızdır.

  Firmamızı; bu noktaya getiren şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır.

  Başta bu politika olmak üzere; Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.